Edukativna radionica i rasprava u okviru projekta “Europeizacija hrvatske socijalne politike i hrvatska socijalna povelja“

28. listopada 2015. u prostorijama Agencije lokalne demokracije iz Brtonigle održala se treća regionalna edukativna radionica u sklopu projekta “Europeizacija hrvatske socijalne politike i hrvatska socijalna povelja“. Petra Drčić iz CERANEO-a uvodno je predstavila projekt sudionicima radionice istaknuvši između ostalog i ciljeve projekta kao i dosad provedene aktivnosti. Naglasila je povećanje kapaciteta dionika na regionalnoj razini za suočavanje s rastućim socijalnim rizicima u kontekstu europeizacije hrvatske socijalne politike kao glavni cilj projekta nakon čega je Jelena Matančević (CERANEO) sudionicima predstavila kontekst hrvatske socijalne politike i moderni europski okvir socijalne politike te koncepte: europeizacija, socijalno ulaganje, dobra vladavina, kombinirana socijalna politika, treći sektor, socijalno poduzetništvo i socijalne inovacije.

Eric Persel iz Agencije lokalne demokracije iz Brtonigle predstavio je rezultate analize socijalnih pokazatelja Istarske te Primorsko-goranske županije nakon čega je uslijedila rasprava. Sudionici su identificirali ključne probleme i izazove u području socijalne politike Istarske te Primorsko-goranske županije te se razgovaralo o mogućim inovativnim pristupima identificiranim rizicima.