Misija, Vizija i Ciljevi

M I S I J A

ALD je nevladina i neprofitna organizacija čiji je cilj poticanje aktivnog sudjelovanja građana u životu zajednice u svrhu kreiranja boljih društvenih, ekonomskih i političkih uvjeta življenja. ALD podupire jačanje lokalne demokracije i razvoj civilnog društva na području Istarske županije te u sklopu Udruženja Agencija lokalne demokracije (ALDA), na jugoistoku Europe. Također promovira zaštitu ljudskih prava i zaštita prava manjina, te promiče međukulturni dijalog jačanjem lokalne demokracije i aktivnog građanstva.

V I Z I J A

Naša je vizija o zdravom demokratskom društvu s jakim civilnim sektorom i aktivnim građanstvom u kojem se poštuju ljudska prava, kulturne raznolikosti i temeljne vrijednosti Europske unije. ALD svojim djelovanjem teži ostvarivanju aktivnoga građanstva i pozitivnim društvenim promjenama.

C I L J E V I

 • Promocija ljudskih prava i zaštita prava manjina
 • Razvoj lokalne zajednice i civilnog društva
 • Razvoj međunarodne, nacionalne, regionalne i lokalne suradnje
 • Promicanje tolerancije, dijaloga, kulture suradnje i razvoj demokracije
 • Unaprjeđenje društveno-gospodarskog razvoja kroz promicanja aktivnog građanstva
 • Podrška organizacijama civilnog društva i lokalnim vlastima u razvoju održive demokracije
 • Promoviranje i razvoj lokalne zajednice u procesima europskih udruživanja kroz mogućnosti međunarodne suradnje jedinica lokalnih vlasti, nevladinih organizacija i ostalih institucija
 • Povećati stupanj informiranosti građana, posebice mlade, o Europskoj uniji, njenim politikama i programima, ukazati na koristi koje građani imaju kroz članstva u EU
 • Promicanje održivog razvoja
 • Potpora i promocija civilnih inicijativa i ekonomskog razvoja
 • Promocija volonterskog rada, volonterske aktivnosti i javna događanja u svrhu promocije volonterskog rada te jačanja svijesti građana o važnosti i korisnosti volonterstva u izgradnji svakog pojedinca i cjelokupne zajednice
 • Promocija “dobre vlasti”-“good governance”