Kontakti

01

UDRUGA AGENCIJA LOKALNE DEMOKRACIJE
Ulica Mlinska 2
52474 Brtonigla (Hrvatska)
Tel. +385 52 774 617
Fax +385 52 720 424
e-mail: info@lda-verteneglio.hr