Network

Udruga Agencija Lokalne Demokracije je sastavni dio mreže “Asocijacija Agencija Lokalne Demokracije(ALDA) osnovana 1999. godine u Strasbourgu, Francuska, kao krovna organizacija Agencija lokalne demokracije. Tijekom godina izrasla je u jednu od najvažnijih europskih mreža u jačanju demokracije, ljudskih prava i održivog razvoja na lokalnom nivou. Ukupno postoji 11 Agencija lokalne demokracije koje djeluju u slijedećim zemljama:

 • Hrvatska: Sisak, Osijek i Brtonigla
 • Bosna i Hercegovina: Prijedor, Zavidovići i Mostar
 • Srbija: Subotica
 • Kosovo: Gnjilane
 • Crna Gora: Nikšić
 • Gruzija: Kutaisi

Zahvaljujući svog kapaciteta, ALD-e omogućavaju postizanje vrlo konkretnih ciljeva kroz mehanizama lokalne demokracije koja je osnova demokratskog sustava Europske unije i Vijeća Europe, a multilateralna razmjena omogućava susrete i realizaciju mnogih zajedničkih aktivnosti za bolji dijalog među državama i građanima Europe.

ALDA MAPPA

ALDA je doprinijela mnogim pozitivnim beneficijima u poslovanju ALD-a pošto, krovna organizacija koordinira aktivnostima agencija, sudjeluje u pronalaženju fondova, razvija zajedničke projekte i pruža administrativnu pomoć.

Statut ALDA-e propisuje udruženju da provodi svoje programe u bliskoj suradnji sa Vijećem Europe. Poslovni ugovor osigurava da ALDA i Agencije lokalne demokracije pomažu Vijeću Europe da razvije svoje programe u jugoistočnoj Europi. Za uzvrat, Vijeće Europe, a pogotovo njegov Kongres lokalnih i regionalnih vlasti, daju ALDA-i i Agencijama političku, financijsku i logističku podršku.

Aktivnosti ALDA-e su:

 • Usklađuje opće aktivnosti ALD-a;
 • Doprinosi prikupljanju sredstava i razvoju zajedničkih projekata;
 • Pruža Agencijama i delegatima tehničku i administrativnu podršku;
 • Može primati volonterske doprinose sa strane nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti, zaklada i drugih organizacija s ciljem razvoja općih ili specifičnih projekata ALD-a;
 • Djeluje kao predstavnik ALD-a u dogovorima s institucijama i sponzorima;
 • Organizira i provodi seminare za delegate, lokalne asistente i druge suradnike;
 • Pruža potporu i posrednik je u zajedničkim programima i strategijama mreže Agencija lokalne demokracije;
 • Promovira aktivnosti Agencija lokalne demokracije i internacionalnu ulogu jedinica lokalnih i regionalnih samouprava na području lokalne demokracije, ljudskih prava i zaštite manjina.

KONTAKTI:
Antonella Valmorbida, direktorica ALDA
Council of Europe – Avenue de l’Europe
Office 1017 – 67075 Strasbourg, FRANCE
Tel.: +39 99 55 23 63 41
Fax: +33 88 41 27 51
E-mail: antonella.valmorbida@aldaintranet.org
Website:  www.alda-europe.eu