Team

Od osnivanja, LDA usmjerava svoje aktivnosti na razvoju ruralnog područja i multikulturalnom okruženju u kojem djeluje. Ključne osobe koje su uključene u organizaciju su:

Umberto Ademollo PresidenteUmberto Ademollo: Predsjednik LDA od 2006. On je predstavnik organizacije na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj nivo i je zadužen za razvoj na mreže i partnerstva za razvoj, prikupljanje sredstava i održavanje odnosa s lokalnim vlastima i institucijama.

Contact: info@lda-verteneglio.hr


EricEric Persel: Koordinator projekta, оn je zadužen za organizaciju i razvoj projekata za razne teme i organizirati skupine mladih ljudi koji dolaze iz različitih područja.

Contact: eric@lda-verteneglio.hr