Dan za Informacije i obuka Erasmus + 2016- Trieste 23/11/2016

Na 23 studenog 2016, LDA tim sudjelovao u ” Dan za Informacije i obuka Erasmus + 2016″ u Trstu, u organizaciji Eurodesk i Nacionalne agencije za talijanske (ANG) u suradnji s Vijećem Trstu. Talijanski EVS akreditovati nevladinih udruga i organizacija spremni postati proaktivni u okviru Erasmus + programa.

Dakle, ovom prigodom predstavljao priliku da mrežu s međunarodnim no-profit, u susret s prethodnim i sadašnjim EVS volontera sa sjedištem u Trstu, primati korisne informacije vezane za proces akreditacije i uloge slanja, hosting i koordinacija organizacijama. Posljednje, ali ne i najmanje važno, prvi dio manifestacije koja je završila s prikazom ulozi, vizije i ciljeva Agencije lokalne demokracije od volontera koji obavljaju A.C.T.I.O.N projekt. Slično tome, volonteri u Trst su imali priliku da se predstave i podijeliti sa sudionicima njihove oduševljene povratne informacije o projektima mobilnosti mladih i Erasmus + mogućnosti. Drugi dio Info danu su uključeni radionice koje se odnose na postupak akreditacije i kako napraviti izvrsne projekte. U zaključku, ovaj događaj je predstavljao dodatnu priliku za LDA ojačati svijest o svojim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim akcijama, kao i proširenje svoje mreže i veze pružajući aktualne volontera s jedinstvenu priliku da usporede svoje iskustvo s drugima koji također sudjeluje u EVS inozemstvu.