Održano stručno predavanje o HACCAP-u u sklopu projekta „Info dani: Ekološka proizvodnja i HACCP“

Stručno predavanje “HACCAP: praktična primjena u vinarstvu, maslinarstvu i ostalim poljoprivrednim prehrambenim djelatnostima“ održano je u petak 24. lipnja 2016 g. u zajedničkoj organizaciji Turističke zajednice Općine Brtonigla u sklopu 32. Festivala Istarske Malvazije.

Predavanje je vodila Carmen Puzzer, direktor obrta Daskal d.o.o., koja je odgovarala na mnoga pitanja sudionika među kojima su bili predstavnici ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode, prerađuju, pripremaju, distribuiraju, uslužuju ili na bilo koji drugi način posluju s hranom na području Općine Brtonigla.

Edukacija je bila besplatna za sve poslovne subjekte, a realizirana je u okviru projekta „Info dani: Ekološka proizvodnja i HACCP“ financiran od strane Općine Brtonigla.

01_HACCAP