Projekt Medialogue – prvi susret u SMSI Leonardo da Vinci u Buje

18 siječnja 2017 predstavnici i volonteri iz LDA prisustvovao na prvu službenu konferenciju projekta Medialogue koji je održan u talijanskoj srednjoj školi u Bujama. Glavni cilj projekta je ispitati medijsku pokrivenost o činjenicama koje su se dogodile na početku 90-ih, kao što je raspad SSSR-a i Jugoslavije. Štefan Čok, povjesničar i voditelj projekta, predsjedavao sastankom na koji su predstavljeni postupno povijesni izglede za područje bivše Jugoslavije, od antike do raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. On je objasnio kako je nastao državnosti u tom području, kako se ratovi i vjera utjecala na proces i kako i zašto Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija raspala. Na sastanku, studenti su pokazali veliki interes za cijelog procesa i pitali su pitanja koji dovode do raspada, a SAD je iza željezne zavjese. Ovaj događaj će uslijediti daljnja jedan, gdje fokus će se suzio na medijske pokrivenosti na raspad Jugoslavije i srodnih utjecaja na javno mnijenje.