Info dani: Ekološka proizvodnja i HACCP

Projekt «Info dani: Ekološka proizvodnja i HACCP» organizira udruga Agencija Lokalne Demokracije s ciljem da se bolje informira lokalnu zajednicu, poljoprivrednike i proizvođače koje djeluju na području Brtonigle o ekološkoj poljoprivredi kao čimbenik za održivi gospodarski i poljoprivredni rast lokalne zajednice, te da se promoviraju odgovarajuće društvene i gospodarske metode koje se temelje na očuvanje prirodnog ekosustava i krajolika.

Kroz implementaciju info dane se želi potaknuti informiranost lokalnih poljoprivrednika, ugostitelja i obiteljskih gospodarstva o pristupu sigurnosti hrane te zakonske regulative s ciljem da se poboljša razina zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača u vezi s hranom, uzimajući u obzir razlike u opskrbi hranom, uključujući tradicionalne proizvode i pritom osiguravajući učinkovito funkcioniranje tržišta.

CILJEVI PROJEKTA/PROGRAMA:

 • Podizanje svijesti o pravima i obvezama povezanim s EU građanstvom na specifičnim područjima EU politika: zaštite potrošača, okoliša i zdravlja, te sigurnosti hrane;
 • Informirati proizvođače o mogućnostima koje pruža ulazak u sustav ekološke proizvodnje te potaknuti na prelazak prema ekološkom uzgoju;
 • Bolja informiranost lokalnih poljoprivrednika o ekološkoj poljoprivredi kao čimbenik za održivi gospodarski i poljoprivredni rast lokalne zajednice;
 • Promocija odgovarajućih društvenih i gospodarskih metoda koje se temelje na očuvanje prirodnog ekosustava i krajolika – zaštititi okoliš i očuvati prirodna i kulturna bogatstva područja Općine Brtonigla te doprinijeti općoj zaštiti okoliša prekograničnog područja kroz mijenjanje postojećih navika štetnih po okoliš;
 • Bolja informiranost lokalnih poljoprivrednika, ugostitelja i gospodarstva o pristupu sigurnosti hrane te zakonske regulative (Poglavljem 12. Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika, a zakonodavni okvir je postavljen donošenjem Zakona o hrani („Narodne novine“ br. 46/07);
 • Poboljšati razine zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača u vezi s hranom, uzimajući u obzir razlike u opskrbi hranom, uključujući tradicionalne proizvode i pritom osiguravajući učinkovito funkcioniranje tržišta;
 • Potaknuti proizvodnju zdravstveno ispravnu hranu duž cjelokupnog lanca prehrane „od polja do stola“ koji uključuje proizvodnju, preradu i skladištenje hrane, te transport i stavljanje na tržište

AKTIVNOSTI PROJEKTA

 1. Aktivnosti projekta provodit će se u dvije faze:
  Prvi informativni seminar pod nazivom „HACCAP: praktična primjena u vinarstvu, maslinarstvu i ostalim poljoprivrednim prehrambenim djelatnostima“ organizirat će se 24. lipnja 2016. godine sklopu 32. Festivala Istarske Malvazije. Informativni seminar namijenjen svim poljoprivrednicima i proizvođačima hrane koji djeluju na području Općine Brtonigla i šire.
  Tijekom info dana svi zainteresirani moći se informirati o sustavu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) koji se odnosi na prevenciji baziranom sustavu osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane pošto poboljšavanje kvalitete u prehrambenom lancu najveći je izazov današnjih generacija. Zbog želje za što većom ekonomskom dobiti, smanjuje se kvaliteta hrane, a to treba zaustaviti povećanom kontrolom proizvođača hrane, distribucije i prodaje hrane te nadzorom i ispitivanjem hrane u laboratorijima.
  O ovoj temi razgovarat će Carmen Puzzer, stručni savjetnik/konzultant za implementaciju međunarodnih standarda HACCP-a i druge standarde, koja je trenutno direktorica konzultantske tvrtke Daskal Consulting d.o.o. i ima dugogodišnje iskustvo u implementaciji HACCP sustava u objektima i područja djelovanja kao što su restorani, hoteli, proizvodnje kolača, proizvodnje ulja, proizvodnje vina, proizvodnja pršuta, proizvodnja dodataka prehrani, itd.
 2. Drugi informativni seminar pod nazivom „Proizvodnja zdrave hrane bazirana na ekološkim principima“ održat će se u listopadu 2016. g. povodom Svjetskog dana hrane. Tijekom informativnog dana omogućiti će se svima da shvate svoju vlastitu ulogu i odgovornost prema područja na kojem žive, ali i vlastitu snagu da postanu predvodnici promjena u cilju održivog razvoja. O ovoj temi će razgovarati dr.sc. Sara Godena dipl.ing.agr. iz Instituta za poljoprivredu i turizam iz Poreča koja je sudjelovala na raznim znanstvenim i EU projektima i objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova iz polja agronomije te trenutačni predmeti interesa u istraživanju su joj fitopatologija masline, maslinarstvo, zaštita bilja i ekološka poljoprivreda.

Projekt financira: Općina Brtonigla